Kuinka mukaan?

Voit aloittaa DuuniDekkarissa milloin vain.

  1. Nuori kertoo TE-toimistossa kiinnostuksestaan DuuniDekkariin ja/tai virkailija esittää DuuniDekkaria nuorelle.
  2. TE -toimisto tekee sopimuksen nuoren kanssa työkokeiluun ohjauksesta DuuniDekkariin.
  3. Nuori ottaa yhteyttä DuuniDekkarin valmentajaan.
  4. DuuniDekkarin valmentaja ja nuori tapaavat ja keskustelevat ohjauksesta ja nuoren tarpeista ja tilanteesta sillä hetkellä. Kartoituksen apuna käytetään haastattelulomaketta sekä henkilökohtaista keskustelua.
  5. Yhdessä tehdään kirjallisesti henkilökohtainen ja tavoitteellinen suunnitelma siitä, kuinka tavoitteet saavutetaan. Suunnitelmassa huomioidaan kokonaisvaltai-sesti henkilön elämän tilanne.
  6. Etsitään ja kokeillaan mahdollisia sopivia polkuja.
  7. DuuniDekkari ja nuori löytävät polun, jota edetään työmarkkinoille.
  8. Seuranta ja suunnitelman täydennys ja tarkistus tarvittaessa.
  9. Nuori ohjautuu valitulle polulle ja jatkaa suunnitelmansa toteuttamista.
  10. Seuranta.

Rohkeesti vaan! Ota yhteyttä!